MI IS A NEMZETI EGYSÉG KLASZTER?

A Nemzeti Egység Klaszter (NEK) hagyományokon nyugvó, innovatív elméleti síkon haladó, össztársadalmi összefogáson alapuló platform. Amely átfogó működésének: az érdekképviselet és az érdekérvényesítés mellett, a fejlődés, az értékőrzés, a hagyományok őrzése, kultúra ápolása, és az innovatív kutatások, problémakezelések az irányelvei, mindez a fejlődés jegyében.

 

MI A KÜLÖNBSÉG A TÖBBI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS A NEK KÖZÖTT?

A NEK, az eddigi formációkkal szemben egyedülálló kezdeményezés, mely jelentősége abban rejlik, hogy eddig minden formáció jó esetben a szakmai szervezetek bevonásával jött létre, a NEK-et, pedig maguk a szakmai szervezetek hozták létre. Így a szakmaisága lényegesen nagyobb hangsúlyt kap, eltér az eddig ismertektől.

 

MENNYIBE KERÜL MINDEZ?

A csatlakozás, a regisztráció, mind az őstermelők, mind a vendéglátóipari dolgozók, és a civil szervezetek, és közétkeztetési üzemek részére INGYENES. A cégek, vállalkozások viszont egy igazán jelképes összegért csatlakozhatnak hozzánk, mely csatlakozási díj lesz a működéshez szükséges tőke fedezete. A működést később pályázatokból, támogatásokból kívánjuk fedezni, de az indulótőke alapfeltétele működésképességnek.

 

MIÉRT INGYENES A CSATLAKOZÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK, ÉS MAGÁNSZEMÉLYEKNEK?

A NEK egyfajta küldetés, társadalmi felelősség vállalás is. Maga a működési költséget, mint mondtam is a csatlakozó cégektől tudjuk összetenni, amely számukra is jelképes, mivel nem az üzlet az elsődleges a kezdeményezésünkben, így nem kívánjuk terhelni ezzel is őket.

 

MIÉRT ÉRI EZ MEG AZ ALAPÍTÓKNAK?

Azért éri meg, mert hasznosakká válunk, és ezáltal jól érezzük magunkat miközben alkotunk, nagy büszkeség, ha a kezdeményezés sikeres, és végre elindítottunk valami korszakalkotót, így segíteni tudunk másokon. Ezzel befolyásolhatjuk, vagy építhetjük saját, és gyermekeink, unokáink jövőjét. Megéri továbbá a pozitív visszajelzések miatt is, amit kapunk. Ebből erőt tudunk meríteni, és ezt ez úton is köszönjük!

 

HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI?

Ha szeretnél csatlakozni, elég egy csatlakozási nyilatkozatot kitölteni, mely részét képezi egy titoktartási nyilatkozat is. Ezt >>IDE<< kattintva letöltheted. Ebben az űrlapban semmi ördöngösség nincsen.

 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG TITOKTARTÁSI NYILATKOZATRA?

Mert mindez a jövőnek épül, így a jövőben olyan információk, üzletmeneti titkok birtokába is kerülhetnek a tagok, amelyek értéke abban rejlik majd, hogy ki annak megvalósítója, így nem szeretnénk, ha még a bevezetése előtt lemásolnák mások, így megszereznék a piaci előnyt. Mert ugye, ma ez a valóság, így ezért döntöttük el, hogy bevezetjük ezt.

 

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI?

Mert eddig igazából senki nem törődött a szakmában dolgozók döntő többségével, mondhatjuk tömegével, így a véleményüket sem kérdezte meg senki, és nélkülük születtek a döntések, bizonyos kérdésekben. Ezen felül pedig különféle szolgáltatások biztosítunk részükre, melyeket folyamatosan bővíteni kívánunk.

 

MIT VÁRTUNK A CSATLAKOZÓKTÓL?

Hogy gondolkodjanak. Gondolkodjanak a jövőért, gondolkodjanak magukért, és segítsék a munkánkat. Például, ha egy adott jogszabállyal nem értenek egyet, akkor azt küldjék meg részünkre, így mi továbbadjuk az adott kérdéskörrel foglalkozó munkacsoporthoz, akik körbejárják a témát, és amennyiben lehet, javaslatokat fogalmaznak meg a jogalkotók, hatóságok felé. Így segítve a változást.

 

MIÉRT JÓ, HA BEKAPCSOLÓDIK VALAKI EGY-EGY KÉRDÉS MEGVITATÁSÁBA?

Jó lesz az éttermesnek, mert sok esetben betarthatatlan szabályok nehezítik a működésüket. Ezzel pedig kezdeni kell valami, mert nem lehet érdeke senkinek egy fenntarthatatlan rendszer megtartása. Jó lesz az abban dolgozóknak, mert úgy tudnak majd tevékenykedni, hogy tudják mit és miért kell tenniük.

 

MIÉRT JÓ, HA A TERMELŐT ÖSSZEKAPCSOLJUK A KERESKEDŐVEL, ÉS ÉTTERMEKKEL?

Jó lesz a látogatóknak, mert több termelőt találnak a rendszerben és jó lesz a termelőnek, mert lehetséges vevők ismerhetik meg termékeit, forgalmat generálva részükre, így áttetten az éttermekben is jelentkezhet fizetőképes kereslet. Tehát, jó lesz étteremnek, mert lesz könnyen beszerezhető alapanyaga, jó lesz a termelőnek, mert lesz biztos piaca, és így jó lesz az étterembe járóknak, mert megbízható, könnyebben ellenőrizhető alapanyagból készült ételeket fogyaszthat, egyszóval mindenki jól jár. A változásokat tekintve szeretnénk, ha, oly sok idő után, oly sok kezdeményezés után, végre elmozdulnának pozitív irányba.

 

MIT GARANTÁL, MIÉRT VÁLLAL GARANCIÁT A NEK?

A munkásságra! A NEK alapítói, a rendszer felépítésével, üzemeltetésével kapcsolatos hitelességet, odafigyelést és a lelkesedést tudjuk garantálni, mely a változás garanciája is egyben.

 

MIT SZERETNÉNK MÉG A NEK-EL ELÉRNI?

A megfelelő működést, és ezt most mindenre érthetjük. Szeretnénk, ha lenne az egységeknek fizetőképes keresletük, a termelőknek biztos piacuk, a kereskedelmi egységekben megfelelő, állandó minőségű nyersanyag, és mindez a vásárlók megtévesztése nélkül. Szeretnénk, ha termékek innovatív módon, a mai kor szellemében lennének megtermelve. Ugyanakkor szeretnénk, ha a szakmánk folyamatos fejlődését is elérhetnénk, legyen szó, oktatásról, közétkeztetésről, vagy alapanyag ismeretről, érdekvédelemről, érdekérvényesítésről, mely mindezidáig szerintünk nem létezett, ezért azt hisszük van létjogosultságunk. Ugyanakkor szeretnénk, ha az identitástudatos kommunikációval tudnánk mindezt kommunikálni, legyen szó akár sajtó, és média megjelenésről, vagy a kommunikáció direkt módjáról, melyet a fesztiválok, rendezvények alapján tudunk biztosítani.

 

A TERMELŐKNEK NINCSEN BIZTOS PIACA?

Talán egyszer lesz, jelenleg azonban elég kihívást jelent számunkra az, hogy a termelőkkel is kialakítsunk egy olyan szakmai alapokra helyezett kapcsolatot, melyben különféle szakmai-, innovatív, tudományos szolgáltatásokkal és programokkal tudjuk segíteni a munkájukat, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű termék álljon a vendéglátás rendelkezésre. A termelőknek nincs jelenleg kapacitása a minőségi áruk folyamatos termelésére. Így nehezítve a beszerzést. Ezzel szakmai segítség terén lehet mit kezdeni, azt gondoljuk. Ezért mindent elkövetünk ennek érdekében is.

 

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI HOZZÁNK CÉGEKNEK, ÜZLETEKNEK?

Mert egy átfogó platformot építünk: Eddig a vendéglátással kapcsolatosan számtalan szervezettel kellett kapcsolatban állniuk, még akkor is, ha ezzel mindezidáig a szakma egy kis rétegét tudták elérni. Ha a vendéglátásban tevékenykedők és a vendéglátóipari szervezetek arányát vizsgáljuk, akkor ez alátámasztja, hogy a szervezetek által átfogót 2-3%-os lefedettség, nem kimagasló arány. Azzal, hogy bekapcsoljuk azokat, akiket eddig nem, vagy csak saját úton tudtak elérni, ezzel elérhetővé tesszük részükre az igazán tömegeket étkeztetőket, akik ez idáig a háttérbe szorultak.

 

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI HOZZÁNK VENDÉGLÁTÓIPARI EGYSÉGEKNEK?

Mert valóban a problémás jogszabályokkal, és az érdekérvényesítéssel kívánunk foglalkozni, amire ez idáig az ígérgetésen kívül még kezdeményezés nem született, így nem is létezik. Mellette pedig kedvezményrendszert építünk, azon kívül, folyamatosan bővülő, technológiai, innovatív, és szakmai segítséget vehetnek igénybe.

 

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI HOZZÁNK ÉLELMISZER FELDOLGOZÓKNAK?

Mert szeretnénk, ha a saját érdekeiket is figyelembe vennék. Így érdekük egy hatékony, működőképes rendszerhez csatlakozni, mert pl. el kívánjuk érni, hogy a „kényelmi termék” kérdéskörét felülvizsgálják, ne egy tollvonással vezessék ki, hanem egészségügyi- és minőségi vizsgálat alapján legyen az elbírálva. És az élelmiszer feldolgozó üzemek együttműködésével, akár hazai alapanyagból, de el kívánjuk érni, hogy elő tudjuk azokat állítani a megfelelő minőségben, a vendéglátóipar, de főként a közétkeztetés bevonásával pedig piacokat találhatnak, piaci előnyre lehet szert tenni.

 

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI HOZZÁNK KERESKEDELMI EGYSÉGEKNEK?

Mert mindenki a biztos piac irányába mozdul. A hazai alapanyag termelést szeretnénk megreformálni, hogy ne legyen bizonyos termékekből felesleges mennyiségű, míg más termékek beszerezhetetlenek, vagy megfizethetetlenül drágák. Majd minden esetben a termelés, a feldolgozás, és a kereskedelem összekapcsolódásának hiánya áll a háttérben. Így amennyiben együttműködővé vállnak, tehát csatlakoznak hozzánk, segítik programjaink kidolgozását, megvalósítását, piaci előnyhöz lehet jutni!

 

MIÉRT CSATLAKOZZAM, HISZEN A KONKURENCIA IS MEGTALÁLHATÓ A NEK-BEN?

A NEK önálló cégek/szervezetek együttműködése, melyek ugyanabban az ágazatban dolgoznak, így közel állnak egymáshoz. Ugyanakkor piaci versenyzők, de összeköti őket hosszú távú érdekeik azonossága, és a közösen végzett tevékenységeik költségcsökkentő, hatékonyságot növelő hatása. A Klaszter célja a kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés, a versenyképesség növelése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés összehangolása, az oktatási, marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a klaszter tag vállalkozások számára a fenntartható fejlődés biztosítása. A NEK-en belül mi nem teszünk különbséget egy cég javára sem, ugyanakkor ennek ismeretében elmondható, hogy: „aki kimarad, lemarad”!

 

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI HOZZÁNK ÖNKORMÁNYZATOKNAK?

A klaszter céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a klaszter eredményes működését és céljainak megvalósítását. A klaszter politikai tevékenységet nem folytat, de együttműködik, közösen menedzselt szolgáltatásokat, szakmai segítséget biztosít a tagjai, így az Önkormányzatok részére is. Ezt összefogásokon, szakmaiságon, innovációs, és más egyéb programokat, szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amellett, hogy kidolgozói lehetnek azoknak. Azt gondoljuk, hogy az adott Önkormányzatoknak is érdekükben áll az identitástudat erősítése, a lakosság egészségi állapota, vagy a munkahelyek számának emelése. Így biztosak vagyunk benne, hogy segítségükre lehetünk, amennyiben csatlakoznak platformunkhoz.

 

HOGYAN SEGÍTHETEM A NEK FEJLŐDÉSÉT?

A NEK-et, az alábbiak szerint segítheted:

– A NEK látogatottságának növelése és az információ lejuttatása érdekében: a NEK a facebook-on saját oldallal rendelkezik Nemzeti Egység Klaszter néven (www.facebook.com/klaszter) az oldal linkjének ajánlásával, e-mailben elküldésével, és weboldalakon barátoknak, ismerősöknek ajánlással, hozzájárulhatsz, hogy minél többen megismerjék munkásságunk, látogassák az oldalt, vagy csak informálódjanak arról. Ezért kérünk, hogy keress, ajánlj minél több embernek minket!
– Csatlakozz hozzánk, és légy részese a jövőépítésnek, véleményeddel segítsd a munkát. Ehhez elég, ha betartod a szlogenünket, mely nem áll másból, mint, hogy: „GONDOLKOZZ!” – Így máris segítettél!

 

HOGYAN TÁMOGATHATOM A NEK FEJLŐDÉSÉT?

A NEK fejlődését pénzügyi adományokkal, termék felajánlással támogathatod. A NEK működni fog támogatások nélkül is, de támogatásokkal a munka aktívabb, a fejlődés határozottabb lehet. A NEK-hez való csatlakozás magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, őstermelőnek egyaránt ingyenes, de annak fejlesztése, üzemeltetése, mint minden, ami jó (a barátságon és szereteten kívül) pénzbe kerül. Ezért kérünk mindenkit, hogy lehetőségei szerint vállaljon részt ebből.

– Pénzügyi felajánlások, a pénzügyi felajánlásoknál konkrétan elmondjuk, hogy mire kívánjuk költeni a befolyt összeget, de mivel jelenleg non-profit szervezetként működik a Nek menedzsmentet ellátó szervezet, név szerint a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület, így tudunk adójóváíráshoz szükséges igazolásokat kibocsátani.
– Termék felajánlások, ha bárki a termékeiből fel tud ajánlani egy keveset a NEK működtetéséhez, vagy promóciós célokkal, akkor azt a legjobb cél érdekében kívánjuk felhasználni.

 

MILYEN POLITIKAI HOVATARTOZÁSÚ A NEK?

A NEK céljai elérése érdekében, lobby tevékenység végzését, érdekvédelem kialakítását, jogszabályalkotásba való szakmai segítségnyújtást vállal a mindenkori kormányzati szervekkel, de politikai tevékenységet nem folytat! A pártérdekeket elutasítjuk, de a céljaink sikere érdekében minden építő szándékú közeledést, segítséget, támogatást elfogadunk, hovatartozástól függetlenül. A szakmai munkára helyezzük a hangsúlyt, ez alapján tudunk mindenkivel együtt dolgozni.

 

Bízunk benne, hogy minden kérdést megválaszoltunk, amennyiben nem, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:

 

Asztalos István
Nemzeti Egység Klaszter; Elnök
+36-70-394-8771
info@jovonek.hu