A termelőkkel kapcsolatosan:
El kívánjuk érni, hogy Magyarországon a lehető legjobb minőségben, hosszú távon is meg tudjuk termelni/termeltetni a megfelelő minőségű alapanyagokat, melyeknek biztos piacokat kívánunk biztosítani, a kereskedelmi egységek, és a szakma bevonásával. Ugyanakkor ösztönözni kívánjuk a termelőket, hogy a mai kor szellemében modernizálják technológiáikat, üzemeltetési rendszereiket, az átálláshoz minden segítséget megadunk. És a szakma bevonásával kívánjuk elérni, hogy a megtermelt portéka a mai kor szellemét idézze, de hagyományokon alapuló módszerrel megtermelve. Az Önkormányzatokat bevonva pedig a munkahelyteremtésre fókuszált programokat kívánunk életre hívni.

 

A vendéglátóiparral kapcsolatosan:
Ha röviden kellene megfogalmaznom, akkor a vendéglátóipar működőképessé tételét kívánjuk kidolgozni, megvalósítani. El kívánjuk érni, hogy az iskolákból megfelelő ismeretekkel rendelkező diákok kerüljenek ki. A jogszabályok az alkalmazhatóság, életszerűség jegyében szülessenek, vagy maradjanak fenn. Az alapanyagok rendszerezve legyenek, ne kelljen általánosítani, semmi különbséget nem téve a jó és a rossz alapanyag között, vagy akár a kényelmi termékek szegmensében. De azt is meg kívánjuk valósítani, hogy a szakma felszabdaltsága megszűnjön, így ne lehessen senki csak azért „pozícióban”, mert érdeke fűzi ahhoz. Szakmai segítséget kívánunk nyújtani az üzleteknek, hogy azok piaci előnyhöz jussanak, vagy fellélegezhessenek, mivel az érdekükben is kívánunk lobbizni, a jelenleg hatályos jogszabályokkal kapcsolatban. De a szakmában dolgozók érdekében is fel kívánunk lépni, mert azt gondoljuk, hogy így egy üres lyukat fogunk betömni.

 

A kommunikációval kapcsolatosan:
El kívánjuk érni, hogy az emberekhez el tudjuk juttatni nézeteinket, mely garancia lehet az identitástudat megerősítésére, a hagyományok örökzölddé tételére, és a kultúra ápolására. Szeretnénk, ha a rendezvények fesztiválok megfelelő színvonalon kerülnének megrendezésre, melyek a jelentőségükkel a direkt kommunikáció lévén, nagyban segíthet az imént felsorolt értékek közvetítésének biztosítására.

 

A tagjainknak általánosan:
A munkacsoportok közötti átjárással, azok szellemi tőkéjére támaszkodva egy folyamatos fejlődést kívánunk részükre biztosítani. Ezen felül, olyan megfelelő, hasznos, jövőt építő, innovatív szolgáltatásokat, kedvezményrendszert kívánunk bevezetni, mely garantálja, hogy mindenképpen megérje annak, aki csatlakozik hozzánk.